Zákazník má právo na odstoupení od kupní smlouvy do 14 dnů bez uvedení důvodu. Lhůta 14 dnů pro odstoupení od smlouvy začíná běžet od převzetí posledního zboží z objednávky zákazníkem nebo třetí osobou jednající jménem zákazníka.
Při uplatnění vašeho práva na vrácení zboží musíte informovat eshop, například dopisem nebo emailem info@seoulbeauty.cz a to jednoduchým prohlášením o přijetí zrušení své smlouvy. Pro tyto účely můžete využít přiložený formulář na vrácení zboží.


Vrácení zboží

Jakmile se rozhodnete odstoupit od kupní smlouvy, vrátíme vám všechny platby za objednávku, které jsme od vás obdrželi, včetně ceny za doručení (s výjimkou dodatečných nákladů, které vyplývají z výběru jiného typu doručení než nejlevnějšího, námi nabízeného), a tyto vám budou vyplaceny co nejdříve, nejpozději však do 14 dnů od obdržení oznámení o vašem odstoupení od smlouvy. Pro účely vrácení platby využíváme stejného způsobu, který jste využili při platbě za objednávku (není-li s vámi dohodnuto jinak). Můžeme odmítnout vyplacení peněžních prostředků, pokud neobdržíme zboží zpět nebo dokud se neprokážete dokladem o odeslání zboží.


Zboží musí být vráceno co nejdříve, bez odkladu, nejpozději však do 14 dnů od chvíle, kdy jste nás informovali o odstoupení od smlouvy. Zákazník nese přímé náklady za vrácení zboží. Platíte pouze za ztrátu hodnoty zboží, pokud se tato stala vzhledem k manipulaci se zbožím, která nebyla nutná k prověření povahy, vlastností nebo funkčnosti zboží.


Právo na odstoupení od smlouvy vyprší předčasně v následujících případech:
• pokud byl odstraněn uzávěr po doručení zboží a zboží není vhodné k vrácení z důvodů ochrany zdraví či hygienických
• pokud bylo zboží po doručení neodstranitelně smícháno s jiným zbožím, vzhledem k jeho povaze
• při doručení audio nebo video nahrávek nebo počítačového softwaru v zapečetěném balení, pokud byla pečeť po doručení odstraněna

Vzor odstoupení od smlouvy 

Vytiskněte a vyplňte tento formulář a zašlete jej spolu se zbožím:

Formulář pro odstoupení a reklamace

Zboží důkladně zabalte a s kopií faktury a tímto formulářem jej zašlete:


Bezplatně přes Zásilkovnu: 

balíček doneste do nejbližší pobočky Zásilkovny a obsluze sdělte kód: 92549708 Ofir LIfe s.r.o.


Poštou na adresu: 
V Zátiší 810/1,
Ostrava,709 00

Reklamace

Pokud se na produktu vyskytují vady, je možné jej reklamovat. Postupujte tak, že nás informujete na emailu: info@seoulbeauty.cz

Následně po domluvě pošlete zboží zpět k nám, s vyplněným formulářem:

Formulář pro odstoupení a reklamace